Blue Flower

Emne:

Generalforsamling 2019

Tid og sted:

19.01.2019. Kl. 10:00 i Klubhuset

Deltagere:

Louise Østengaard

Formand

       

Margit Kristensen

Kasserer

       

Lone Johansen

B-medlem

       

Knud Aundal

Sekretær

       

Marie Jerup

Næstformand

       

Morten Smedegaard

Suppleant

       

Nanna Bjørn

Suppleant

       

Medlemmer

3

       

Referent:

Knud Aundal

 

 

 

Emne:

Beskrivelse:

Beslutning/aktion

Ansv.

1) Valg af dirigent:

Valg af dirigent

Knud valgt

-

 

Lovlighed (indvarsling og dagsorden).

Forsamlingen er lovlig

-

 

2) Beretning:

Louise fremlagde beretning for 2018.

Taget til efterretning

-

 

3) Regnskab:

Kassereren gennemgik regnskabet og kommenterede bl.a. følgende forhold:

  • Revideret og underskrevet regnskab gennemgået
  • Overkud på 11.911,-
  • Beholdning på 131.855,-
  • Der er overskud, trods lavere medlemstal. Det skyldes hovedsageligt at udgifter til uddannelse ikke er afholdt som budgetteret.

Regnskab godkendt

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

4) Kontingent:

Bestyrelsen foreslog:

  • Uændret kontingent 525,-
  • Uændret Træningsgebyr 500.-

Kontingent og gebyr vedtaget

-

 

5) Indkomne forslag:

Forslag til ændring af vedtægter gennemgået. Årsagen er ændringer besluttet af DcH på landsplan. Vi har nu tilrettet vores. Ændring var udsendt på forhånd.

Vedtaget enstemmigt.

Nye vedtægter sendes til kredsformand og forretningsfører

 

 

Louise

 

6) Valg af formand:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

7) Valg af næstformand:

Marie foreslået.

Marie genvalgt for 2 år

-

 

8) Valg af kasserer:

Margit foreslået.

Margit genvalgt for 2 år

-

 

9) Valg af sekretær:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

10) Valg af B-medlem:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

11) Valg af 2 suppleanter:

Nanna og Morten foreslået.

Nana valgt for 1 år

Morten valgt for 1 år

-

 

12) Valg af 2 revisorer:

Malene og Nanna foreslået.

Malene valgt for 1 år

Nanna valgt for 1 år

-

 

13) Eventuelt:

  • Marie arbejder på en aktivitetsplan, som slås op.
  • Tak til Louise for hendes store engagement og arbejdsindsats i klubben.
  • Vi skal kigge på hjemmesiden. Den er fuld af reklamer og er ikke særlig indbydende. Det er med til at afskrække nye medlemmer.
  • Der er en tendens til at trænere i andre klubber anbefaler/kræver brug af seler i stedet for halsbånd.

Trænere og bestyrelse tager det til efterretning.

-