Hos DcH Fladså er der uddannede instruktører, som brænder for at lære dig og din hund en masse. Vi tilbyder agility og lydighedstræning på flere niveauer, for alle slags hunde - uanset race - med og uden stamtavle.

Træningen er basseret på positiv indlæring, ved hjælp af godbidder og leg. Afhængig af hvordan dit ambitionsniveau er for dig og din hund, så tilrettelægger vi træningen således at den passer til jeres temperament. Der er ikke to hunde eller mennesker, der er ens, så derfor lægger vi hos os vægt på, at indlæring kan være forskellig 

Så har du lyst til at træne sammen med din hund på familie- eller konkurrence niveau, eller bare få din hund socialiseret igennem træning og hyggeligt samvær med andre hundeelskende folk, så er DcH Fladså måske noget for dig.

Vi bor her:

Holmevej 31A, Næstelsø, 4700 Næstved

 

 

Vi har 3 eftersøgere i Dch Fladså - Så tøv ikke med at kontakte eftersøgningstjenesten.

DcH’s Eftersøgningstjeneste er et gratis tilbud til alle både indenfor og udenfor DcH. Eftersøgningstjenesten består af et korps af dygtige hundeførere og hunde der har en forkærlighed for at udnytte hundens naturlige lugtesans også til gavn for den enkelte borger. DcH stiller et antal hundefører med hunde til rådighed hvis man har været så uheldig at tabe noget af værdi for én selv. Det eneste der kræves af klienten er, at man er indstillet på at betale kørselsgodtgørelse til eftersøgeren.

Vi kan desværre ikke hjælpe med at finde dyr og mennesker kun genstande.

Kontaktinformation:

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstjeneste kan man henvende sig på

Vagt tlf.: 7110 4069

Tlf tid fra kl. 0800 – 2200. Bliver der ikke bliver svaret første gang du ringer, prøv venligst igen lidt senere.

Efter kl. 2200 er tlf slukket, da de dygtige eftersøgnings hunde og førere sover.

PS : Vi leder IKKE efter dyr og mennesker !!!

DcH vil så forsøge at finde den eftersøger, der geografisk bor nærmest det sted, hvor genstanden er mistet.

 

 

 

 

Emne:

Generalforsamling 2019

Tid og sted:

19.01.2019. Kl. 10:00 i Klubhuset

Deltagere:

Louise Østengaard

Formand

       

Margit Kristensen

Kasserer

       

Lone Johansen

B-medlem

       

Knud Aundal

Sekretær

       

Marie Jerup

Næstformand

       

Morten Smedegaard

Suppleant

       

Nanna Bjørn

Suppleant

       

Medlemmer

3

       

Referent:

Knud Aundal

 

 

 

Emne:

Beskrivelse:

Beslutning/aktion

Ansv.

1) Valg af dirigent:

Valg af dirigent

Knud valgt

-

 

Lovlighed (indvarsling og dagsorden).

Forsamlingen er lovlig

-

 

2) Beretning:

Louise fremlagde beretning for 2018.

Taget til efterretning

-

 

3) Regnskab:

Kassereren gennemgik regnskabet og kommenterede bl.a. følgende forhold:

  • Revideret og underskrevet regnskab gennemgået
  • Overkud på 11.911,-
  • Beholdning på 131.855,-
  • Der er overskud, trods lavere medlemstal. Det skyldes hovedsageligt at udgifter til uddannelse ikke er afholdt som budgetteret.

Regnskab godkendt

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

4) Kontingent:

Bestyrelsen foreslog:

  • Uændret kontingent 525,-
  • Uændret Træningsgebyr 500.-

Kontingent og gebyr vedtaget

-

 

5) Indkomne forslag:

Forslag til ændring af vedtægter gennemgået. Årsagen er ændringer besluttet af DcH på landsplan. Vi har nu tilrettet vores. Ændring var udsendt på forhånd.

Vedtaget enstemmigt.

Nye vedtægter sendes til kredsformand og forretningsfører

 

 

Louise

 

6) Valg af formand:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

7) Valg af næstformand:

Marie foreslået.

Marie genvalgt for 2 år

-

 

8) Valg af kasserer:

Margit foreslået.

Margit genvalgt for 2 år

-

 

9) Valg af sekretær:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

10) Valg af B-medlem:

Ikke på valg i ulige år.

-

-

 

11) Valg af 2 suppleanter:

Nanna og Morten foreslået.

Nana valgt for 1 år

Morten valgt for 1 år

-

 

12) Valg af 2 revisorer:

Malene og Nanna foreslået.

Malene valgt for 1 år

Nanna valgt for 1 år

-

 

13) Eventuelt:

  • Marie arbejder på en aktivitetsplan, som slås op.
  • Tak til Louise for hendes store engagement og arbejdsindsats i klubben.
  • Vi skal kigge på hjemmesiden. Den er fuld af reklamer og er ikke særlig indbydende. Det er med til at afskrække nye medlemmer.
  • Der er en tendens til at trænere i andre klubber anbefaler/kræver brug af seler i stedet for halsbånd.

Trænere og bestyrelse tager det til efterretning.

-