JUHUUUUU! Nu kan vi endelig starte aktiviteterne i klubben op igen.

Alle hold vil kunne starte op som de var før nedlukningen. Som udgangspunkt starter alle hold op fra næste weekend – men hver obs på at de enkelte instruktører evt. først starter op senere.

Vi vil minde om at alle forholdsregler og restriktioner fortsat skal overholdes. Dvs:

- Maks 25 personer på pladsen (inkl. instruktører)

- Brug handsker når du rør ved klubbens redskaber

- Hold minimum 2 meters afstand til hinanden

- I situationer hvor der ikke kan holdes 2 meter afstand (f.eks. opsætning af større redskaer) SKAL der anvendes mundbind (alternativt visir)

- Brug kun egne ting (f.eks. legetøj, liner)

- Vask og sprit hænder hvis I kommer til at røre ved andres hunde eller ejendele (f.eks. liner)

- Aftør alle overflader efter toilet besøg

- Ophold i klubhuset er IKKE tilladt

- Har du symptomer eller er nærkontakt til en smittet møder du selvfølgelig ikke op til træing

Da vi skal kunne dokumentere at folk opholder sig på pladsen i forenings regi skal ALLE være tilmeldt i klubmodul og kun de der er tilmeldt kan tage ophold på pladsen mens der trænes. Er du efter aftale med instruktøren tilmeldt holdet men ikke i klubmodul/via hjemmesiden – kontakt da instruktøren så vi kan hjælpes ad med at får dig tilmeldt.

Til alle jer der gerne vil starte på et af vores hold:

Vi har valgt at lukke for optag af medlemmer der ikke forvejen er en del af DCH Fladså indtil videre. Vi regner med og håber på at vi igen kan byde jer velkommen i vores dejlige forening efter påske.

Nyheder

Sponsorer