Kære Medlemmer.

DCH’s Hovedbestyrelse og Næstved Kommune har nu givet mulighed for – under forudsætning af at vi overholder gældende retningslinjer – at vi kan starte en kontrolleret genåbning af foreningens træningsaktiviteter.

Bestyrelsen og Instruktørene i DCH Fladså har søndag d 26. april holdt møde, hvor vi foreløbigt har besluttet, at vi prøver at genoptage træningen fra mandag d. 11. maj, såfremt der ikke kommer anden udmelding oppe fra. Det er her vigtigt for os at understrege, at vi evaluerer løbende på, hvordan træningen forløber i praksis. Dvs. at bestyrelsen, uden varsel, vil kunne lukke ned for træningen igen eller vil kunne lave yderligere tiltag.

Træningen vil for nogle hold foregå på en anden måde end vanligt, for at kunne overholde gældende retningslinjer.

Klubhuset og toilettet vil være lukket, indtil der kommer nye retningslinjer herom. Ligeledes vil bordebænke sæt samt skraldespande (med undtagelse af Containeren ved klubhuset) være afspærret og socialt samvær på holdende, skal ske uden for træningspladsens matrikel.

Retningslinjer ved fremmøde til træning hos DCH Fladså:

 •      Mød op til tiden - IKKE 10-15 min før.
 •      Tis af hjemmefra – toilettet og klubhuset vil være lukket
 •      Luft din hund af INDEN du møder op på pladsen
 •      Behold hunden i bilen, indtil Instruktøren beder jer om at tage den ud
 •      Hav egen håndsprit med og sprit af før og efter træning
 •      Rør ikke ved andres hunde eller hundesnore
 •      Hold MINIMUM 2 meters afstand
 •      INGEN tilskuere – der må kun være 10 mennesker i alt på matriklen ad gangen
 •      Forlad pladsen når holdet slutter, så I er væk, inden næste hold ankommer
 •      Benyt kun skraldecontaineren ved klubhuset
 •      Medbring egen vand og vandskål – der vil ikke være mulighed for at få vand på pladsen

HUSK ! Hvis du har symptomer eller ikke føler dig helt frisk, skal du IKKE møde op til træning.

Følgende ændringer vil være gældende for de enkelte hold:

Familiehunde: Holdet vil af instruktørerne blive delt i 2, træningstiden bliver på 45 minutter pr. hold. Marie vil sende information ud angående hvilket hold (1 eller 2) i vil være blevet delt ud på.

Rally Begynder og Rally Fortsætter: Indtil andet meldes ud, vil I skulle meddele jeres instruktør pr. SMS, om i ønsker at deltage i næstkommende træning. Da holdende pt har flere end 9 tilmeldte, vil I kunne opleve at få besked om, at holdet er fyldt. Holdene vil blive fyldt efter først-til-mølle princippet fra uge til uge. Dette har vi valgt, da Instruktørerne før nedlukningen har oplevet, at der ikke har været mere end 9 fremmødte pr. gang.

Rally begynder holdet skal skrive til Louise på tlf. 53 32 31 40 eller på messenger.

Rally Forsætter holdet skal skrive til Judy på tlf. 21 72 87 19.

Agility: Der vil være træning under begrænsede vilkår, uden brug af forhindringer. Jane vil melde mere specifikt ud til holdet.

DCH Program ABC og Rally-Lydighed Konkurrence: Holdene vil starte op uden større ændringer.

DCH Program Begynder: Holdet vil blive tilbudt pladser på Familiehunde-holdene, indtil holdet kan genoptages på normalvis.

Træningstiderne vil være som følgende:

Mandag:

Familiehunde Hold 1 – 18.00-18.45 (Instruktør: Marie og Morten)

Familiehunde Hold 2 – 19.15-20.00 (Instruktør: Marie og Morten)

Tirsdag:

Agility – 17.30-18.30 (Instruktør: Jane)

Torsdag:

Rally Begynder – 17.00-18.00 (Instruktør: Louise OBS! Tilmelding direkte til Louise på 53 32 31 40)

Rally-Lydighed Konkurrence – 19.00-20.00 (Selvtræner hold - Louise/Judy sms´er hvor vi mødes)

Lørdag:

DCH Program ABC – 8.30-9.30 (Instruktør: Randi)

Rally Fortsætter – 10.00-11.00 (Instruktør: Judy OBS! Tilmelding direkte til Judy på 21 72 87 19)

Vi glæder os til at se jer alle igen.

MVH

Bestyrelsen og instruktørerne i DCH Fladså

Nyheder

Sponsorer