Emne:

Generalforsamling

Tid og sted:

Søndag d. 26.01.20 kl. 13:00

Deltagere:

Louise Østengaard

Formand

Margit Kristensen

Kasserer

Lone Johansen

B-medlem

Knud Aundal

Sekretær

Marie Jerup

Næstformand

Morten Smedegaard

Suppleant

Nanna Bjørn

Antal øvrige medlemmer

Suppleant

6
 

 

Referent:

Louise Østengaard

 

Emne:

Beskrivelse:

Beslutning/aktion

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Knud

Knud er valgt og konstatere at generalforsamlingen iflg. Vedtægterne er lovligt indkaldt.

Via facebook d. 12.12-19

Og hjemmesiden d. 14.12.19

   

2) Beretning

Af formanden

Der blev spurgt ind til konkurrencerne. Det er begge i rally lydighed

   
   

3) Regnskabsaflæggelse

Margit aflægger regnskab for 2019 og budget for 2020

Forslag om fuldt afskrivelse af redskraber/containere/trækvogn.

Bestyrelsen tager det med til budgettet i 2021.

5) Fastsættelse af kontingent for 2021

Louise fremlægger forslag for kontingentstigning på baggrund af udgifter til klubmodul.

Årskontingent: 500kr

Træningskontingent: 550kr

Efterfølgende hold/hund: 275kr

Gæstehold (hundefører fra andre lokalforeninger): 700kr

Man skal både betale Årskontingent og træningskontingent for at være medlem i klubben.

Klubmodul tager 1% af hver betaling via systemet (dog min 1 kr)

Årskontingentet dækker betaling til kreds- og landsforeningen og en del til os selv. Den del vi får, vil vi gerne have ind på gæstemedlemmerne også. Derfor stiger deres pris.

Enstemmigt vedtaget.

4) Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogle forslag

 
   
     

6) Valg af Formand

 

 
7) Valg af Næstformand

Louise genopstiller ikke.

Kandidat: Marie Jerup

Marie Valgt

   

Kandidat: Nanna Bjørn

Nanna er valgt for 1 år.

8) Valg af kasser (ulige år)

Ikke aktuelt

 
   

9) Valg af sekretær

 

10) Valg af bestyrelsesmedlem

11) Valg af 2 suppleanter

 

 
 
12) Valg af 2 revisorer

 

 
13) Valg af revisorer suppleant

 

14) Evt.

Knud genopstiller ikke

Kandidat: Siff Johansen

Lone genopstiller

 

Kandidat: Morten genopstiller

Kandidat: Knud

 

Kandidat: Louise

Kandidat: Jane

 

Kandidat: Knud

 

Margit

 

Marie

 

Knud spurgte ind til antal medlemmer

 

Siff valgt

Lone valgt

 

Morten og Knud er valgt

 

 
 
Louise og Jane er valgt

 

 
 Knud er valgt

 

Tak til Louise og Knud for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

Siger tak for valget og håber at fortsætte klubbens gode udvikling.

 
 
Vistarter 44 mod sidste års 27 medlemmer

Nyheder

Sponsorer